Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT TH&THCS Túc Đán

xã Túc Đán, Huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
0366673456
ybi-tramtau-ptdtbtth-thcstucdan@edu.viettel.vn